stavart
  • sk
  • hu
STAVART s.r.o.
Čerenčianska ulica č. 22
979 01 Rimavská Sobota

Telefón / Fax: 047 / 563 10 12

www.stavart.sk

Spoločnosť Stavart s.r.o.

Od svojho založenia v roku 1996 je hlavnou náplňou firmy stavebná činnosť.

Realizujeme široké spektrum stavieb od bytových domov, občianskych a priemyselných stavieb, všetky podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Predmetom našej stavebnej činnosti sú aj rekonštrukcie, modernizácie budov a stavby na kľúč.